Afsin Belediyesi
 
 

Ana Sayfa

 

Site Haritası

 

İletişim Yolları

 

İmar Takip Sistemi

 

E-Belediye

 
   

30 Mart 2017 Perşembe

 
BAŞKAN
 
BELEDİYEMİZ
 
HİZMETLER
 
PROJELER
 
KÜLTÜREL FAALİYETLER
 
AFŞİN HAKKINDA
 
ESHAB-I KEHF
 
 
 
 

Ana Sayfa / Belediye Meclisi


» Belediye Meclis Üyeleri

» Belediye Meclis Organları

» Meclis Karar Özetleri

» Meclis Kararları

» Komisyon Raporları

 

Meclis Karar Özetleri


 

T.C.

Afşin Belediye Meclisi

2014 Yılı Olağan Mayıs Ayı Meclis Toplantısına ait Tutanak Özeti

 

5393 sayılı Belediye Kanun’un 20’nci maddesine uygun olarak Afşin Belediye Meclisi; Mayıs ayı Meclis Toplantısını Belediye Başkanı Mehmet Fatih GÜVEN’in başkanlığında 08.05.2014 Perşembe günü saat 14.00’da yapmıştır.

Yapılan yoklamada Mehmet Fatih GÜVEN’in başkanlığında azalardan Ayşe KILINÇ, Ahmet CANPOLAT, Sebahattin ATALAY, Durdu GÜLDEN, İsmail SAFİ, Ayhan KARABULUT, Bekir MERT, Durdu KANAT, Haşim KALENDER, Mehmet BOZKURT, Orhan ŞAHİNKAYA, Yahya ARSLAN, İsmail KAYA, Ünal PEKÖZ, Adnan ÖZDEMİR, Ali MERCİMEK, Kazım KILINÇ, Asuman YAVŞAN, Servet KARABULUT, İbrahim YILMAZ, Hasan Hüseyin KÖŞ, Cuma CERAN, Abdurrahman ÖZ, İsrafil KILINÇ, Nuri TÜRKMEN’in mevcut oldukları anlaşılmıştır.

 

Karar No: 80

Belediyemizin 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Mali Hizmetler Müdürlüğünden geldiği şekilde bütçe gelirleri kesin hesap cetveli ve bütçe giderleri kesin hesap cetvelinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18’inci maddesinin (b) bendine istinaden ve aynı Kanunun 64’üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı maddesi uyarınca kabulüne; Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Karar No: 81

Afşin Belediye Meclisince 2 (iki) yıl boyunca Tüketici Sorunları Hakem Heyeti olarak görev yapmak üzere Durdu KANAT asil üyeliğe, İsmail KAYA ise yedek üyeliğe seçilmişlerdir. Hakem Heyeti Üyesi olarak seçilen Meclis Üyelerinin, üyelik için gerekli bilgilerinin Afşin Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına bildirilmesine; Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No: 82

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulama Yönergesi gereğince Afşin Devlet Hastanesi Hasta Hakları Kurulunda görev yapmak üzere meclis üyelerimizden Bekir MERT’in görevlendirilmesine; Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No: 83

“6’ncı Geleneksel Yemliha Yürüyüşü”nün 07–08 Haziran 2014 tarihinde ve Ultra Maraton Koşusunun 24 Mayıs 2014 tarihinde yapılmasına ve organizasyonlarla ilgili Belediye Başkanı Mehmet Fatih GÜVEN tarafından bir komisyon kurulmasına; organizasyonlarla ilgili iş ve işlemleri takibi ile harcama konularında Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü İsmail SARI’ya yetki verilmesine; giderlerin ise Belediye temsil ağırlama giderleri kaleminden karşılanmasına; Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Karar No: 84

22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı kuruluşları ile 10/04/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanan Belediyemiz Norm ve Standartları cetvelinin Yazı İşleri Müdürlüğünden geldiği şekiliyle kabulüne; Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No: 85

İmar konularında yerinde inceleme yapıldıktan sonra meclis gündemine alınması için konuların İmar Komisyonuna gönderilmesine; Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No: 86

Belediyemiz iş ve işlemlerinin daha verimli ve etkin yapılabilmesi amacıyla Norm Kadro İlke ve Standartları Teknik Hizmet Sınıfı 1’inci derecede boş bulunan Mühendis kadrosuna 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 3’üncü paragrafı gereği 2 (iki) kişinin sözleşmeli mühendis olarak çalıştırılmasına ve çalıştırılacak mühendislerin aylık net ücretinin 1.650,00 TL (Binaltıyüzellitürklirası) olarak belirlenmesine; Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No: 87

İlçe merkezinde pazar yeri yapılması amacıyla alınacak malzemelerde kullanmak üzere 800.000,00 TL (Sekizyüzbintürklirası) anapara tutarında kredi alınmasına ve tüm kamu, kurum ve kuruluşlarındaki resmi prosedürlerin yerine getirmesi için Belediye Başkanı Mehmet Fatih GÜVEN’e yetki verilmesine; Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.

 
     
Afsin Belediyesi

Afşin Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 2014 ©

Desteklenen Tarayıcılar: Internet Explorer 7+, Firefox 3+, Google Chrome, Safari 4+