Gaziosmanpaşa Mahallesi 1119 ada 4 parsellerde Uygulama İmar Planı Askısı


Gaziosmanpaşa Mahallesi 1119 ada 4 parsellerde Uygulama İmar Planı

T.C.

AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İ L A N 

Konu   : Gaziosmanpaşa  Mahallesi 1119 ada 4  parsellerde Uygulama İmar Planı

Askıya çıkış tarihi : 13/03/2017                     Askıdan iniş tarihi : 11/04/2017

Afşin Belediye Meclis Kararı Tarihi:  02/01/2017                Sayı :  2017/10

 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı : 20/02/2017          Sayı : 2017/111

Afşin İlçesi, Gaziosmanpaşa  Mahallesi  1119 ada 4 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak tanımlanmasına  ilişkin UİP:  6823,23 pin numaralı 3 adet uygulama imar planı paftası 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince; 13/03/2017  ile  11/04/2017 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıda tutulmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 


Afşin Belediyesi Resmi İnternet Sayfası 13.03.2017 Yayın Tarihli Haber